Login

Register

Login

Register

Tag: สบู่ก้อน

  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

    รอบรู้เรื่องสบู่ : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย  ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนหลายคนอาบน้ำวันละมากกว่า 1 ครั้ง สมัยก่อนมีสบู่ก้อนแต่เพียงอย่างเดียว สมัยนี้มีสบู่นานาชนิด มีปัญหาที่ต้องถามกันว่า สบู่เหล่านี้มีดีมากดีน้อย เปรียบเทียบกันอย่างไร
    Continue reading  
X