Login

Register

Login

Register

Tag: สารเคมี

  • สารเคมีในสบู่เหลว โลชั่น ยาสระผม เครื่องสำอาง 12 ชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง

    สารเคมีในสบู่เหลว โลชั่น ยาสระผม เครื่องสำอาง 12 ชนิดที่ควรหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับสารพิษบางชนิดในเวลานาน สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าไปสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ การเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัส อาจเกิดผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่นรูขุมขน ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ และผิวหนังชั้นนอก เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้การเข้าสู่ร่างกายได้มากน้อย จะขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของสารเคมีความว่องไวหรือความรุนแรงในการทำปฏิกิริยาเคมีของสารเคมี ความสามารถในการละลายน้ำ สภาพและลักษณะความหนาบางของผิวหนังบริเวณที่ได้รับการสัมผัส และระยะเวลาที่สัมผัส
    Continue reading  
X